JITINT Oy tarjoaa tukea missä tahansa tiedustelu- ja turvallisuusjärjestelmän suunnitteluun ja/tai kehittämiseen liittyvässä haasteessa.

Yhtiön henkilöstöllä on huomattavan laaja kokemus eritasoisten monisensorijärjestelmiä käyttävien tiedustelujärjestelmien organisaatioiden sekä niiden käyttämien sensorijärjestelmien ja tilannekuvajärjestelmien määrittämisessä ja kehittämisestä.

Yksinkertaisinta on pyytää JITINT Oy:n edustaja käymään ja keskustelemaan. Veloituksetta!