JITINT Oy laatii asiakkaille lisäksi mm. seuraavanlaisia analysoituja tiedusteluraportteja:
.
– Terroristiorganisaatioraportit, joissa käsitellään kyseisen organisaation kokonaistilanne sekä erityisesti sen uskonnollis-poliittinen ajattelu ja tavoitteenasettelu
– Maa- tai aluekohtaiset asevoimakatsaukset tai tiettyyn kalustoon (esimerkiksi ilmatorjuntajärjestelmät) liittyvät katsaukset
.
– Vuosittaiset maakatsaukset, joissa käsitellään kyseisen maan turvallisuuspoliittinen tilanne ja arvioidaan sen kehitystä
– Puolivuosittaiset maa- tai aluekohtaiset turvallisuuskatsaukset
– Maa- tai aluekohtaiset viikkokatsaukset, jotka myydään minimissään kuuden kuukauden jaksoissa

– Erillisraportit asiakkaan määrittelemästä aiheesta
.

Tuotteiden hintaan sisältyy niiden palauttaminen suullisen esityksen kera ja mahdollisiin kysymyksiin vastaaminen siinä tilaisuudessa.
.
JITINT Oy:n tuotteet ovat luottamuksellisia ja tarkoitettu ainoastaan asiakasyrityksen omaan käyttöön.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna