JITINT Oy tarjoaa asiakkaille seuraavia tuotteita:
.
– Maa- tai aluekohtainen karttapohjalle muodostettava tilannekuva, jossa voidaan tarvittaessa välittää luokiteltua tietoa. Tilannekuva toimii erillisessä sovelluksessa sekä tietokoneessa että mobiililaitteessa. Tilannekuva myydään minimissään vuoden jaksoissa ja tilaus täytyy tehdä 6 kuukautta ennen toimituskauden alkamista.
.
– Maa- tai aluekohtainen uutispalvelu, joka käsittää asiakasta kiinnostaviin aiheisiin liittyvien päivittäisten uutisten poimimisen, tiivistämisen ja kommentoinnin. Uutispalveluun voidaan sisällyttää karttapohjalle laadittavat päivittäiset tms. yhteenvedot. Uutispalvelu toimii kaupallisessa sovelluksessa sekä tietokoneessa että mobiililaitteessa. Tuote myydään minimissään 6 kuukauden jaksossa.
.
.

Kumpaankin tuotteeseen on mahdollista liittää kysymys-vastaus-palvelu. Palvelun vasteajat määritellään asiakkaan kanssa erikseen.
.
Aktiivisesti seurattavan tilannekuvan lisäksi tai sen tilalle on tarjolla myös (säännöllinen) suullinen tilannekatsaus. Kiireiselle päättäjälle kirjallisen raportin lukemisen sijaan on usein parempi vaihtoehto saada omissa tiloissaan asiantuntijan pitämä tilannekatsaus, jossa ydinasiat korostetaan ja päättäjä saa nopeasti vastaukset kysymyksiinsä.
.
Tilannekatsauksen sisältö ja niiden tiheys sovitaan aina asiakaskohtaisesti. Tuote myydään minimissään 6 kuukauden jaksossa ja tilaus täytyy tehdä kaksi kuukautta ennen toimituskauden alkamista.
.
Kaikki tuotteet ovat aina räätälöityjä ja niiden sisältö määritellään tilauksen yhteydessä.