JITINT Oy tarjoaa puolustusalan yrityksille tukea heidän vientiponnisteluissaan.
.
Suomalaisyrityksille siihen sisältyy laaja markkinatutkimus asiakasyrityksen haluamalla maantieteellisellä alueelle sisältäen 1-3 vuoden aikana alkavat ko. alan hankkeet, niiden yksityiskohdat sekä avainhenkilöt. Työn laatiminen kestää tyypillisesti vähintään 6 kuukautta.
.
Ulkomaisille puolustusalan yrityksille JITINT tarjoaa tukeaan heidän osallistuessaan Suomen puolustusvoimien järjestämiin tarjouskilpailuihin.