JITINT tarjoaa yrityksille, julkisyhteisöille, valtionhallinnolle jne. kaksiosaista hybridiuhkien torjuntaan liittyvää koulutusta.

Ensimmäisessä osassa tarjoamme päivän kestoisen opetuspaketin hybridisodankäynnistä. Opetusta voidaan asiakkaan tarpeiden mukaan supistaa tai laajentaa. Ensimmäisen osan tavoitteena on saada asiakas ymmärtämään uhkan kokonaiskuva sekä vaikutukset kokonaisuuteen ja asiakkaaseen. Opetuksesta vastaa eversti evp. Juha Wihersaari, joka laatii Maapuolustuskorkeakoulussa väitöskirjaa Venäjän hybridisodankäynnistä.

Toisessa osassa opetamme asiakasta analysoimaan itseensä kohdistuvaa uhkaa ja laatimaan systemaattisen mallin mukaisen suunnitelman uhkien torjumiseksi tai minimoimiseksi. Tämän osuuden toteuttavat kokeneet operatiivista suunnittelua johtaneet tiedustelu-upseerit.  

Hybridiuhkien torjuntakoulutus alkaa asiakkaan tarpeiden kartoittamisella, ja koulutukseen voi sisältyä asiakkaan halun mukaisesti joko molemmat tai vain toinen osio.

Kaikki koulutus on aina luottamuksellista.