Toimiiko yrityksesi työntekijöitä ulkomailla pysyvästi tai tilapäisesti? Kuuluuko yrityksesi niihin, joille ulkomailla matkustavien työntekijöiden turvallisuus hoidetaan luetuttamalla matkaturvallisuusohje ennen matkaa ja pyytämällä kuittaamaan asiakirja luetuksi. Pahimmillaan vain ennen ensimmäistä matkaa.

Matkustusturvallisuuteen panostaminen kuuluu jokaisen hyvän työnantajan velvollisuuksiin ja jos sen kouluttamiseen ei itsellä ole resursseja tai muita edellytyksiä, se on helpointa antaa ammattilaisten hoidettavaksi.

JITINTin matkustusturvallisuuteen liittyviin tuotteisiin kuuluu mm.

Matkustusturvallisuuskoulutus, jossa matkustajaa lyhytkursseilla opetetaan ja harjaannutetaan tunnistamaan mahdollisia ongelmatilanteita sekä välttämään niitä. Ongelmatilanteita on eritasoisia, niiden vaikuttavuus on erilaista ja ne vaihtelevat eri kulttuureissa. Yhtä kaikki, niiden välttäminen on matkustajan – ja samalla tietenkin yrityksen – etu.

Maa- ja kaupunkikohtaiset riskitasoraportit, joissa analysoidaan ko. maan tai kaupungin eri alueiden kokonaisriskitaso. Kaupunkikohtainen karttapohjainen riskitasosovellus mobiililaitteisiin on tulossa käyttöön vuonna 2020.

Matkustusturvallisuuteen liittyvät tuotteet ovat räätälöityjä ja mitoitetaan vastaamaan asiakkaan tarpeita. Asiakassuhde alkaa maksuttomalla asiakkaan koulutustilanteen arvioinnilla.

Ota yhteyttä ja pyydä JITINTin edustajaa käymään!