JITINT Oy:n matkustusturvallisuuteen liittyviin tuotteisiin kuuluu mm.

”Matkustajan turvapassi”-järjestelmä (MTJ) , jossa matkustajaa lyhytkursseilla opetetaan ja harjaannutetaan tunnistamaan mahdollisia ongelmatilanteita sekä välttämään niitä. Ongelmatilanteita on eritasoisia, niiden vaikuttavuus on erilaista ja ne vaihtelevat eri kulttuureissa. Yhtä kaikki, niiden välttäminen on matkustajan etu.
.
Maa- ja kaupunkikohtaiset riskitasoraportit, joissa analysoidaan ko. maan tai kaupungin eri alueiden kokonaisriskitaso. Täydentää edellä olevaa MTJ:tä, mutta voidaan asiakkaan tarpeiden mukaan hankkia myös erikseen.
.
– Eritasoiset kriisipalvelut, joissa henkilökohtaiseen onnettomuuteen ja/tai suuronnettomuuden (heijaste)vaikutusten kohteeksi joutuneille matkustajille tarjotaan eri tasoisia tilannekuva-, tuki-, opastus- ja pelastuspalveluja. Kohderyhminä ovat ensi sijassa ko. alueelle toimintaa suunnittelevat yritykset sekä yritykset, joiden henkilöstö toimii ja/tai matkustaa ko. alueella.
.
Matkustusturvallisuuteen liittyvät tuotteet ovat aina räätälöityä ja ne mitoitetaan vastaamaan asiakkaan tarpeita.