Toimiiko yrityksesi työntekijöitä ulkomailla pysyvästi tai tilapäisesti? Kuuluuko yrityksesi niihin, joille ulkomailla matkustavien työntekijöiden turvallisuus hoidetaan luetuttamalla matkaturvallisuusohje ennen matkaa ja pyytämällä kuittaamaan asiakirja luetuksi. Pahimmillaan vain ennen ensimmäistä matkaa.
.
Matkustusturvallisuuteen panostaminen kuuluu jokaisen hyvän työnantajan velvollisuuksiin ja jos sen kouluttamiseen ei itsellä ole resursseja tai muita edellytyksiä, se on helpointa antaa ammattilaisten hoidettavaksi.
.
JITINT Oy:n matkustusturvallisuuden pääkouluttajana on henkilö, joka yli 10 vuoden ajan vastasi Puolustusvoimien ja -ministeriön johdon matkustusturvallisuudesta sekä koulutti Puolustusvoimien henkilöstöä matkustusturvallisuuteen.
.
.
JITINT Oy:n matkustusturvallisuuteen liittyviin tuotteisiin kuuluu mm.
.
”Matkustajan turvapassi”-järjestelmä, jossa matkustajaa lyhytkursseilla opetetaan ja harjaannutetaan tunnistamaan mahdollisia ongelmatilanteita sekä välttämään niitä. Ongelmatilanteita on eritasoisia, niiden vaikuttavuus on erilaista ja ne vaihtelevat eri kulttuureissa. Yhtä kaikki, niiden välttäminen on matkustajan – ja samalla tietenkin yrityksen – etu.
.
Maa- ja kaupunkikohtaiset riskitasoraportit, joissa analysoidaan ko. maan tai kaupungin eri alueiden kokonaisriskitaso. Kaupunkikohtainen karttapohjainen riskitasosovellus on tulossa käyttöön vuonna 2019. Riskitasoraportit ja -sovellus täydentävät edellä kuvattua ”Matkustajan turvapassi” -järjestelmää, mutta voidaan asiakkaan tarpeiden mukaan toimittaa myös erikseen.
.
Eritasoiset kriisipalvelut, joissa henkilökohtaiseen onnettomuuteen ja/tai suuronnettomuuden (heijaste)vaikutusten kohteeksi joutuneille matkustajille tarjotaan eri tasoisia tilannekuva-, tuki-, opastus- ja pelastuspalveluja.
.
Matkustusturvallisuuteen liittyvät tuotteet ovat räätälöityjä ja mitoitetaan vastaamaan asiakkaan tarpeita. Asiakassuhde alkaa maksuttomalla asiakkaan koulutustilanteen arvioinnilla.
.
Ota yhteyttä ja pyydä JITINT Oy:n edustajaa käymään!