JITINT Oy laatii asiakkaille mm. seuraavanlaisia analysoituja tiedusteluraportteja:
.
– Maaraportit, joissa käsitellään kyseisen maan turvallisuuspoliittinen tilanne ja turvallisuuspoliittiseen ajatteluun vaikuttavat tekijät
– Terroristiorganisaatioraportit, joissa käsitellään kyseisen organisaation kokonaistilanne sekä erityisesti sen uskonnollis-poliittinen ajattelu ja tavoitteenasettelu
– Maa- tai aluekohtaiset asevoimakatsaukset tai tiettyyn kalustoon (esimerkiksi ilmatorjuntajärjestelmät) liittyvät katsaukset
.
– Vuosittaiset maakatsaukset, joissa käsitellään kyseisen maan turvallisuuspoliittinen tilanne ja arvioidaan sen kehitystä
– Puolivuosittaiset maa- tai aluekohtaiset turvallisuuskatsaukset
– Maa- tai aluekohtaiset viikkokatsaukset, jotka myydään minimissään kuuden kuukauden jaksoissa

– Erillisraportit asiakkaan määrittelemästä aiheesta
.

Tuotteiden hintaan sisältyy niiden palauttaminen suullisen esityksen kera ja mahdollisiin kysymyksiin vastaaminen siinä tilaisuudessa.
.
JITINT Oy:n tuotteet ovat luottamuksellisia ja tarkoitettu ainoastaan asiakasyrityksen omaan käyttöön.
.
JITINT Oy käyttää laajaa lähdekirjoa. Julkiset lähteet (OSINT) ovat kaikkien tuotteiden perusta. Tietoa voidaan asiakkaan määrittämässä laajuudessa hankkia myös
1) tekemällä tiedonhakumatkoja kohdealueelle (HUMINT)
2) käyttämällä paikalta palkattuja henkilöitä tiedon hankintaan (HUMINT)
3) keräämällä systemaattisesti kuvamateriaalia sosiaalisesta mediasta sekä tiedonhakumatkoilta (IMINT)
.
Myös tulkittuja, kaupallisia satelliittikuvia on mahdollista saada.

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna