Yritystoiminnan aloittaminen ulkomailla tai sen laajentaminen uuteen maahan on suuri asia ja sisältää aina riskejä. Näitä voidaan kuitenkin pienentää huolellisella valmistautumisella. JITINT Oy tarjoaa ulkomaille valmistautuvalle yritykselle apuja tilanteeseen mm. seuraavilla tuotteilla:
.
MAARAPORTIT, joissa tarkastellaan halutun maan sisäinen, ulkoinen sekä talouden tilanne ja niiden kehitysnäkymät, joka lopuksi kootaan kokonaisarvioksi. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, joten raportissa käsitellään kyseisen maan oleelliset asiat alkaen historiasta ja päätyen nykytilanteen laaja-alaiseen tarkasteluun. Maaraportin huolellinen valmistelu kestää tyypillisesti 6-12 kuukautta ja sen aikana pidetään asiakkaan haluama määrä väliesittelyjä. Valmis raportti luovutetaan aina suullisen esittelyn kera. Maaraportti voidaan laajentaa 1) alueelliseksi raportiksi tai tiettyjen maiden väliseksi vertailuksi tai 2) pitempiaikaiseksi ennakkovaroitusseurannaksi.
.
LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖRAPORTIT, jossa tiedustellaan ja analysoidaan asiakkaan tarpeen mukaan kilpailijayritykset, alihankintayritykset, toimi- ja asuintilojen saatavuus ja hintataso, halutun työvoiman saatavuus ja palkkataso, tietoliikenneyhteydet, liikenneyhteydet ja logistiikka, sähkövoiman saatavuus ja luotettavuus, rikollisuus jne. Raportin valmistuminen edellyttää tyypillisesti vähintään kuuden kuukauden valmisteluja ja se luovutetaan suullisen esittelyn kera.
.
VETTAUSRAPORTIT, jossa asiakkaan tarpeiden mukaan tarkastetaan mahdollinen yhteistoimintaosapuoli, alihankkijat, rekrytoitava (avainhenkilöstö) jne. Raportin valmistuminen edellyttää tyypillisesti muutaman kuukauden valmisteluja ja se luovutetaan suullisen esittelyn kera.
.
KOULUTUSTA kohdemaan kulttuuriin, uskontoon, tapoihin ja olosuhteisiin laajalla spektrillä. Tarvittaessa JITINT Oy järjestää myös kielikoulutusta sekä suosittelee aina matkaturvallisuuskoulutusta hankittavaksi. Koulutusta voidaan järjestää Suomessa ja/tai ulkomailla. Koulutus voidaan aloittaa tyypillisesti kaksi kuukautta sen tilaamisesta.
.
TURVALLISUUSJÄRJESTELYT kohdemaassa yrityksen tarpeiden mukaan. Järjestelyihin voi kuulua mm. lähetetyn henkilöstön asuinpaikkojen valinta, yrityksen tilaturvallisuusjärjestelyt, turvamiesten organisointi, tilannekuvan tarjoaminen, sähkövoiman varmistaminen jne. Mikäli JITINT Oy on toteuttanut muut valmistelut, niin turvallisuusjärjestelyihin ei kulu ylimääräistä aikaa.
.
JITINT Oy:n tuotteet ovat luottamuksellisia ja tarkoitettu ainoastaan asiakasyrityksen omaan käyttöön. 
.
Jos yrityksesi on harkitsemassa toiminnan aloittamista ulkomailla, ota yhteys JITINT Oy:n. Saavumme mielellämme keskustelemaan mahdollisuuksista tukea yritystäsi.