Onko yritykselläsi tieteellis-teknistä osaamista, joka ei saa joutua kilpailijoiden käsiin? Tai tekeekö yrityksesi tuotteita valtionhallinnolle, terveys- tai sosiaalialalle tms. sensitiiviselle alalle? Tai tekeekö yrityksesi alihankintaa sensitiiviselle kotimaiselle tai ulkomaiselle yritykselle? Tällöin yrityksesi on lähes varmasti vakoilun kohde.
.
JITINT Oy tarjoaa koulutusta yritykseen kohdistuvan laittoman tiedustelun eli vakoilun torjumiseksi. Koulutus käsittää tyypillisesti vähintään 1) tiedustelutoiminnan perusteet ja 2) henkilötiedustelun toteuttamisen sosiaalisessa mediassa ja elävässä elämässä sekä niiden torjumisen. Lisäksi koulutettaviin aiheisiin voidaan yrityksen tarpeiden mukaan liittää vakoilua ja tiedustelua torjuvaa muuta koulutusta, kuten tilaturvallisuusratkaisut, tietojen sanitointi ja tietojen tahattoman vuotamisen estäminen, salakuuntelun torjunta jne.
.
Koulutus jakautuu teoriaan ja käytännön harjoituksiin. Asiakkaan tarpeesta riippuen koulutus voi käsittää vain teoriaosuuden. Tyypillisesti koulutus kestää vähintään kaksi päivää ja se voidaan toteuttaa joko asiakkaan tiloissa tai JITINT Oy:n määrittämissä tiloissa. Koulutettavan ryhmän tulisi olla vähintään kahdeksan henkeä.
Koulutus räätälöidään vastaamaan yrityksen tarpeita.
.nne
Kaikki kouluttajat ovat vakoiluntorjunnan ammattilaisia ja jokainen kouluttajista on työskennellyt alalla 15-20 vuotta.
.
Yrityksen kyky torjua siihen kohdistuvaa vakoilua on aina ensisijassa yrityksen henkilöstön kyky torjua vakoilua. Tähän tarvitaan osaamista sekä ennen kaikkea oikea asenne, joka saavutetaan koulutuksella ja yrityksen johdon sitoutumiselle turvallisuuteen.
.
JITINT Oy:n vakoiluntorjuntakoulutus on väylä kykyyn ja asenteeseen. Ota yhteyttä ja sovi tapaaminen!